Amit tudni kell

Csomagküldési szabályzat

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

A Huszonkettes üzleteinek Általános Szerződési Feltételei

I. Az Eladó adatai:

Felső Andrea, ev.

6723 Szeged, Kemes utca 14/a

Vállalkozói igazolvány száma:

Adószám: 66746074-1-26

Üzlethelyiségek címe: 6723 Szeged, Debreceni utca 18/c.

e-mail: 22csomag@gmail.com

Bankszámlaszám: 11773353-06702078

Vonatkozó jogszabályok:

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk)

· Az elektronikus kereskedelmi tevékenységek és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény (E-kereskedelemről szóló törvény: )

· A Vásárló és a vállalkozási közötti szerződések szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. r. (Vásárlóvédelmi Rendelet)

· az információ önrendelkezésről és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényr (Adatvédelmi törvény)

· az általános adatvédelemről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)

Fogalmak

Megrendelés: A foglalás érvényesítése, mely a foglalást követő 1 munkanapon belül történő ellenérték megfizetésével történik.

Foglalási időszak: A szállítás napja előtti munkanap 16 órájától a következő szállítás napja előtti munkanap 16 órájáig tartó időszak. Eladó az ezen időszak alatt érvényesített foglalásokat vonja össze és teljesíti az adott Vásárló részére.

Szállítás napja : az a nap, amikor Eladó az érvényesített megrendeléseket a futárszolgálatnak átadja.

II.Általános feltételek

Eladóra semmilyen etikai kódex nem vonatkozik a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban.

Az Általános szerződési feltételek magyar nyelven érhetők el. A Huszonkettes Csomagküldés csak magyar nyelvű megrendeléseket vesz figyelembe.

A Huszonkettes Virtuális kirakatában és Csomagküldés csoportban elhelyezett kép, márkajelzés, logó vagy egyéb információ felhasználása , bármely részének használata, másolása és terjesztése az Eladó írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedélyezett. A Huszonkettes Csomagküldés minden tartalma szerzői jog alá tartozik, és az Eladó tulajdonát képezi.

III. Csoport tagság

A Huszonkettes Csomagküldés zárt tagságú facebook-csoport. A Huszonkettes Csomagküldés tartalmát, árukínálatát kizárólag az Huszonkettes Csomagküldés elnevezésű facebook csoport tagjai tekinthetik meg és kizárólag az Huszonkettes Csomagküldés elnevezésű facebook csoport tagjai vásárolhatnak.

A csoporthoz az Eladó engedélyével bárki csatlakozhat. A csoporthoz való felvételt Huszonkettes Csomagküldés elnevezésű facebook csoport oldalán lehet kérni.

Belépés

A belépés feltétele, hogy

- a jelentkező a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót elfogadja.

- a jelentkezőt - akár más felhasználói profillal - korábban nem zárták ki a csoportból.

Kizárás

Vásárló a Huszonkettes Csomagküldés facebook csoportjából az alábbi esetekben zárható ki:

- Azok a Vásárlók, akik megalapozott szavatossági ok nélkül egy naptári éven belül három alkalommal a XI. pont szerinti elállási joggal élnek, a Huszonkettes Csomagküldés facebook csoportjából kizárásra kerülnek.

IV. Megvásárolható termékek, információk

Az Eladó a Huszonkettes Csomagküldés által eladásra felkínált termékekre vonatkozóan az alábbi információkat adja meg: (i) beleírt méret, (ii) márka, ha ismert, (iii) látható hiba, (iv) anyag összetétel, ha ismert. Eladó használt ruházatot, cipőket és kiegészítőket értékesít, amelyeket nem közvetlenül az áruk gyártójától vásárol, ezért Eladó nem vállal felelősséget a termékek eredetiségéért.

Eladó kifejezetten felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy az általa kínált áruk használtak, ennek megfelelően nem vállal felelősséget, ha az árun a használatból eredő szokásos jelek látszódnak (pl. mosásból eredő fakulás, enyhe bolyhosodás), továbbá nem vállal felelősséget azért, ha az árun jelzett méret nem felel meg a szabvány méretnek.

V.Árak

A Huszonkettes Csomagküldés az egyes tételeknél feltüntetett árak forintban (HUF) értendők és az Áfa összegét tartalmazzák. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltüntetett árakat bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, a megváltoztatott ár az azt követő foglalásokra irányadó.

Az Eladó csomagolási költséget külön nem számol fel.

A Huszonkettes Csomagküldés az egyes tételeknél feltüntetett árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

VI. Szállítási költségek

A szállítás költsége az aktuálisan megbízott futárcég költségei szerint változhatnak. A szállítási költséget a megrendelés visszaigazolásakor a Eladó külön feltünteti.

VII. Rendelések

A rendelés menete:

Első lépés: az adott tétel foglalása a tétel alatt a foglalom, vagy postázás, ’p’ rövidítéssel történik. Foglalás csak a Vásárlók ( https://www.facebook.com/groups/931799740360814/ csoport tagjai) számára engedélyezett, akik elfogadták a jelen Általános Szerződési Feltételt.

Második lépés : A foglalás érvényesítése, amely a foglalást követő 1 munkanapon belül az ellenérték és a szállítási költség Eladó részére történő átutalásával történik. A foglalás csak ekkor válik érvényessé, Eladó csak ekkor köteles a megrendelést teljesíteni. Amennyiben az adott tételt több Vásárló is foglalta, úgy Eladó a foglalás időbeli sorrendjét veszi alapul a teljesítése során, azaz a korábban foglaló Vásárló jogosult a foglalását érvényesíteni a fentiek szerinti módon. Amennyiben a korábban foglaló Vásárló foglalása nem válik a fentiek szerinti határidőben érvényessé, úgy az időben következő foglaló Vásárlót Eladó értesíti arról, hogy foglalását a fentiek szerint érvényesítheti.

Amennyiben az adott Vásárló a Foglalási időszakon belül több foglalást érvényesített, úgy a szállítási költséget az adott Foglalási időszakon belül csak egyszer, az első foglalás ellenértékével együtt kell megfizetnie.

Harmadik lépés: A szállítás napja előtti munkanap 16 óráig Eladó e-mailben visszaigazolást küld a Vásárló összesített, Foglalási időszakban érvényesített megrendeléseiről, a kiszállítás várható idejéről és költségéről.

Az Eladó által e-mailben megerősített megrendelések a Vásárló és az Eladó között írásbeli megállapodást képeznek. A megrendeléseket Eladó e-mail formájában megőrzi és tárolja.

Eladó az adott vásárló esetében a szállítás napját megelőző munkanap 16:00 órájáig érvényesített rendeléseket vonja össze. A szállítás napja minden héten a szerdai nap, amennyiben az munkaszüneti napra esik, úgy az azt megelőző munkanap.

A megrendelések kézbesítésének határideje az Eladó futárszolgáltatójától függ, annak várható idejéről Eladó a visszaigazoló e-mailben tájékoztatást küld. Az Eladó bármikor módosíthatja a szállítási lehetőségeket, és ezeket a feltételeket a www.huszonkettes.hu oldalon, továbbá a megrendelések visszaigazolását tartalmazó e-mailben feltünteti.

VIII. Fizetés

A Vásárlók a foglalásukat a lefoglalt termék ellenértékének 1 munkanapon belüli kifizetésével tudják érvényesíteni.

Vásárló a lefoglalt termék ellenértékét HUF pénznemben banki átutalással tudja megfizetni az Eladó Otp Banknál vezetett számlaszámára. A „közlemény” rovatban minden esetben fel kell tüntetni a Vásárló nevét.

IX. Szerződés

Az Eladó és a Vásárló közötti szerződés távollévők között létrejött szerződésnek minősül, a létrejött szerződés tartalmát a visszaigazoló e-mail foglalja magában. A szerződéskötés helye: Szeged. A megrendelt áru szállítása előtt Eladónak joga van a Vásárlóval felvenni a kapcsolatot a megadott telefonján, e-mailcímén vagy messengeren és meghatározni a szerződés és / vagy a szállítás részleteit.

Eladó nem felelős a teljesítés meghiúsulásáért abban az esetben, ha a foglalás érvényesítésére a pénzintézeti felület üzemzavara miatt nem került sor, vagy a Vásárló pontatlan és / vagy hiányos személyes adatokat adott meg, beleértve azokat az eseteket is, amikor hiányos, pontatlan vagy fiktív címet vagy telefont jelzett.

X. Megrendelt áruk szállítása

A Huszonkettes Csomagküldésen keresztül történő megrendelés kiszállítását futárok végzik el.

Eladó csak Magyarország földrajzi területén belül vállalja futárok útján az áruk kiszállítását. A kézbesítéskor a címzett átvételi elismervényt ír alá, és ezzel a megrendelés helyes végrehajtását és az áru szállítását igazolja.

Kivételes körülmények között Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy kiterjessze a szállítási határidőt és erről haladéktalanul tájékoztassa a Vásárlót.

Abban az esetben, ha nehezen vagy egyáltalán lehetetlen a megrendelést a címzettnek személyesen kézbesíteni, a Vásárló megjelölheti azon személyeket, akik helyettes átvevőként a csomagot átvehetik.

Eladó nem felel azért, ha a megrendelés teljesítése a pontatlan adatszolgáltatás vagy a Vásárlónak felróható ok miatt lehetetlenül, vagy emiatt arra jogosulatlan személy részére történik a kézbesítés.

Ezen esetekben a kézbesítés/ sikertelen kézbesítés szállítási költsége a Vásárlót terheli.

XI. Elállási jog

Vásárló jogosult a szerződéstől a megrendelt áruknak a Vásárló vagy az általa megjelölt harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállni.

Vásárló a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Vásárló a Vásárlóvédelmi rendelet 29. §. (1) e ) pontja alapján fürdőruha illetve fehérnemű vásárlása esetén higiéniai okokból nem jogosult az elállásra.

Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán a 6723 Szeged, Debreceni utca 18/c. szám alatti címre, vagy elektronikus úton küldött levél útján 22csomag@gmail.com címezve vagy messenger üzenetben) az Eladó részére. Eladó jelen Ászf mellékleteként elállási nyilatkozat mintát bocsát a Vásárló rendelkezésére. Vásárló ezen nyilatkozat-minta felhasználásával vagy más, elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja az elállási jogát. Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail, telefax illetve messengeren keresztül történő értesítés esetén az e-mail, a fax, messenger üzenet küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vásárló elállási nyilatkozatát célszerű ajánlott küldeményként postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a XI. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Eladó e-mailben, illetve messenger üzenetben történő elállás esetén ugyanilyen úton haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

Vásárló az elállása esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó szám alatti címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Vásárlót terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga az Eladó üzlethelyiségében is gyakorolható, mely esetben az átvevőpont 6723 Szeged, Debreceni utca 18/c. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Vásárló részére a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A visszatérítés során Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Vásárló felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru nem megfelelő használata, tisztítása, címke, márkajelzés levágása miatt következett be. Eladó jogosult ezen értékcsökkenés összegét a fentiek szerint meghatározott visszatérítendő összegbe beszámítani.

XII. Szavatossági igény érvényesítése

Kellékszavatosság

Amennyiben a Vásárló nyilvánvaló és a Huszonkettes csomagküldésben fel nem tüntetett hibát észlel a kézhez vett árukban (hibás teljesítés), Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján az alábbiak szerint.

Megalapozott szavatossági igény esetén a Vásárlót az alábbi jogok illetik meg:

a) kijavítás: Eladó javítást nem vállal

b) kicserélés: Eladó használt tárgyakat egyetlen termékként kínál, így nincs lehetőség a visszaküldött tétel ugyanolyan helyettesítésére. Vásárló „csere” címen választása szerint jogosult a visszaküldött tétel ellenértékét „levásárolni”, mely esetben a következő vásárlásánál a visszaküldött tétel ellenértéke a fizetendő végösszegből levonódik.

c) elállás és visszatérítés: Eladó ez esetben a visszaküldött tétel ellenértékét a szállítási költséggel együtt visszafizeti a Vásárló részére.

d) árleszállítás: amennyiben a Vásárló az adott hibás árut nem küldi vissza, de hitelt érdemlően igazolja a hiba fennállását, az Eladó által megállapított árengedmény összegét Eladó visszafizeti, vagy a Vásárló a választása szerint azt levásárolhatja, azaz a következő vásárlásánál az árengedmény összege a fizetendő végösszegből levonódik.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Vásárló a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a hiba közlésén túl a Vásárló köteles igazolni, hogy az árut az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után ezen túlmenően a Vásárló azt is köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Vásárló - választása szerint – a fenti kellékszavatossági igényt vagy a jelen termékszavatossági igényt érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a dolog gyártójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

XIII. Adatkezelés

Eladó az adatok szabad mozgása tekintetében a magánszemélyek védelméről, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 / EU rendelettel összhangban dolgozza fel a személyes adatokat. Az Eladó adatkezelésére vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza .

Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató:

A tárhely szolgáltató a facebook közösségi oldal tárhelyszolgátatója, adatkezelője:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

XIV. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyarországi jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Eladó és a Vásárlók a közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a jogvitára Szegedi Járásbíróság az illetékes.